Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 21 - 30 of 2794 (page 3 of 280)
Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity / Milena Bartlová a kol.
Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů § 7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. Dodatek 1/2
Zveřejnění evidenčních podkladů a seznamu personálních spisů : § 7, odst. 1 zákona č. 107/2002 Sb. Díl 2.
Komunistická justice a třídní boj / Ota Ulč
Vysokoškoláci za svobodu : almanach / [podklady shromáždila Zdeňka Onyskowová]
Proces proti vatikánským agentům v Československu : biskup Zela a společníci
Totalitám navzdory / Vojtěch Vlček
Ještě jsme ve válce : příběhy 20. století / [kresba a scénář Nikkarin ... et al. ; editoři Jana Fantová a Jan Polouček]
Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989 / Adam Zítek, Jaroslav Pažout a kol.
Obraz vojenského prostředí v kinematografii meziválečného Československa : sborník materiálů přednesených na vědecké konferenci. II.

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources