Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 11 - 20 of 28 (page 2 of 3)
Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 / Milada Polišenská
1989. Rok zmeny : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4.-5. novembra 2014 = 1989. Year of Change : anthology of the international scientific conference, Bratislava 4-5 November 2014 / zostavil Peter Jašek
Štiavničan / Ernest Hauser
Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády / Martin Lacko (ed.)
"Tretia ríša" a vznik Slovenského štátu : Dokumenty = Das "Dritte Reich" und die Entstehung des Slowakisches Staates : Dokumente. II / Michal Schvarc, David Schriffl (eds.)
Slovenská republika 1939-1945 / Martin Lacko
Hlinkova garda : 1938-1945 / Peter Sokolovič
Denník 1945-1947 / Rudolf Komandera ; [edične spracoval, úvodnú štúdiu napísal a poznámkový aparát vyhotovil Ján Bobák]
Žandár troch režimov : Gustáv Polčík a jeho služba v Prievidzi v rokoch 1942-1972 / Martin Lacko, Ján Sabo

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources