Catalog

Search Results

Catalog Search

Search Results filters

Filtered by:
Language
němčina
×

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 37 (page 1 of 4)
Topic Subject
(2)
(1)
Fewer
Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517-1945) / Marcela Zemanová, Václav Zeman (eds.)
Německá okupační správa v letech 1938-1945 / redakce: Zdeněk Kravar, Marek Poloncarz, Karel Řeháček
Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR / Michal Stehlík, Gerald M. Sprengnagel (eds.)
II. sjezd Svazu československých spisovatelů : 22.-29.4.1956 / Michal Bauer (ed.)
Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii / Pavol Mačala, Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.)
Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě : sborník k mezinárodní konferenci = Resistance and Opposition against the Communist Regime : international conference
Média dvacet let poté = Media twenty years after / Jan Jirák, Barbara Köpplová, Denisa Kasl Kollmannová (eds.)
Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945 : sborník studií : příspěvky účastníků z mezinárodní konference uskutečněné dne 5. prosince 2006 v Praze / Zlatica Zudová-Lešková, Petr Hofman, editoři
Charta 77 - od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989 : sborník z konference k 30. výročí Charty 77 : Praha, 21.-23. března 2007 = Charter 77 - from the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution 1977-89 : the proceedings of the conference to mark the 30th anniversary of Charter 77 : Prague, 21-23 March 2007 / [editoři Markéta Devátá, Jiří Suk, Oldřich Tůma]

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(2)
(1)
Fewer

Additional Resources