Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 28 (page 1 of 3)
Angažované dějepisectví : stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970) / Vítězslav Sommer
Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) / Petr Anev, Matěj Bílý (eds.)
Svobodná nesvoboda : některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948 / Vladimír Bystrov
Dějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993) / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek
Dusivé objetí : historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů / Hynek Fajmon, Stanislav Balík, Kateřina Hloušková (eds.)
Dusivé objetí : historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů / Hynek Fajmon, Stanislav Balík, Kateřina Hloušková (eds.)
Rozhodující síla strany : aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967) / Tomáš Hemza
Duben 1969 : anatomie jednoho mocenského zvratu / Zdeněk Doskočil
Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992) : základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany / František Štverák
Kádry rozhodují, ovšem : předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ / Martin Štefek

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources