Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 14 (page 1 of 2)
Oczami bezpieki : szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL / Sławomir Cenckiewicz
"Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? : społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956) / pod red. Tomasza Osińskiego.
Dissident legacies of samizdat social media activism : unlicensed print culture in poland... 1976-1990.
From cotton and smoke : Łódź--industrial city and discourses of asynchronous modernity 1897-1994 / Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski.
Robotnik : a short history of the struggle for worker self-management and free trade unions in Poland, 1944-1981 / David R. Stefancic.
...a akta zniszczyć : archiwa komunistycznego aparatu represji w Posce i innych krajach Europy : katalog wystawy / autorzy wystawy: Agata Dawidowicz [and eight others] ; tłumaczenie na język anglieski: Centrum Językowe IDEA Sp. z o. o., Poznań = ...and the files to be destroyed : archives of the communist repressive apparatus in Poland and other European countries : exhibition catalog / authors: Agata Dawidowicz [and eight others] ; translation into the English language: Centrum Językowe IDEA Sp. z o. o., Poznań.
Miedzianka : příběh zániku / Filip Springer ; přeložil Martin Veselka
Rebellious satellite : Poland, 1956 / Paweł Machcewicz ; translated by Maya Latynski.
Zaženem dějin klisny! : vyznání potlučeného jezdce / Karol Modzelewski ; z polského originálu Zajeździmy kobyłę historii ... přeložila Petruška Šustrová
Piłsudski-- Katyň-- Solidarita-- : klíčové pojmy polských dějin 20. století / István Kovács ; přeložil Jiří Januška

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources