Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 29 (page 1 of 3)
Topic Subject
(3)
(1)
(1)
Fewer
Československo na rozcestí : zpráva o stavu národního hospodářství a možnostech jeho nápravy / Józef Zieleniec a kol.
Návrh zásad zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství.
Bylo za komunistů lépe? / Hynek Řihák
12. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 4. a 5. prosince 1984 : o státním plánu hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky na rok 1985
K závažným otázkám dovršování socialistické výstavby : diskusní příspěvek prvního tajemníka ÚV KSČ soudruha Antonína Novotného na zasedání ústředního výboru dne 23. září 1959
Nové obzory : [spoločenskovedný zborník východného Slovenska]. 5/ [zostavil Imrich Sedlák]
Od Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII : zborník z vedeckej konferencie : Trnava 20.-22. apríl 2009 / zostavil Peter Sokolovič
Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969 / Karel Kovanda
The Soviet Russian state / Robert G. Wesson
Communism day-to-day : state enterprises in East German society / Sandrine Kott ; translated from the French by Lisa Godin-Roger.

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(3)
(1)
(1)
Fewer

Additional Resources