Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 8 of 8 (page 1 of 1)
Nasazen v Koreji : zapomenutá válka a Čechoslováci / Alex Švamberk, Jaromír Švamberk ; [k vydání připravil Ondřej Kavalír ; doslov Jaroslav Olša, jr.]
Armáda v zápase o politickou moc v Československu v letech 1945-1948 : (sborník podkladových studií)
Lidové milice 1948-1969 : nelegální armáda Komunistické strany Československa / Jiří Bašta
Na čele armády : náčelníci hlavního štábu branné moci 1919-1939 / Jiří Fidler
Československá armáda jako oběť i nástroj politické perzekuce : sborník vybraných dokumentů z let 1948-1953 / [výběr dokumentů, sestavení, komentáře a úvodní studie Jiří Bílek]
Edvard Beneš a římskokatolická církev ; Obnovená Hradní stráž ve službách prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945-1948 ; Několik poznámek k nasazení Pohraniční stráže proti pražským demonstrantům v srpnu roku 1969 / [editor Jan Táborský]
Generál Maurice Pellé : první náčelník hlavního štábu čs. branné moci / Radko Břach
Vojenský útvar 7374 : 7. výsadkový pluk zvláštního určení : Sabinov - Prešov - Holešov / Jiří Dufek

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources