Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 19 (page 1 of 2)
Šest let exilu a druhé světové války : řeči, projevy a dokumenty z r. 1938-45 / Edvard Beneš
Vznik Československého národního výboru a Prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940 / Jan Kuklík
Hubert Ripka: tragédie demokrata : život bojovníka za Československou republiku / Jiří Pernes
Česká politická pravice v letech 1938-1945 / Richard Vašek - Martin Klečacký (eds.)
Československo můj osud : kniha života českého demokrata 20. století. Sv. 1, kniha 2, Emigrací k vítězství / Prokop Drtina ; předml. Jaroslav Drábek ; graf. úprava Věra Držmíšková
Československo můj osud : kniha života českého demokrata 20. století. Sv. 1, kniha 1, Přes Mnichov do emigrace / Prokop Drtina ; předml. Jaroslav Drábek ; graf. úprava Věra Držmíšková
Mnichov 1938 v řeči archivních dokumentů : (komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, 1938-1945) / komentář zpracoval Zdeněk Šamberger
Obžalována je vláda / Dušan Tomášek, Robert Kvaček
Soumrak československé demokracie / Ladislav Karel Feierabend
Formování československého zahraničního odboje v letech 1938-1939 ve světle svědectví Jana Opočenského / kritické vydání připravil Milan Hauner ve spolupráci s Markem Ďurčanským, Václavem Podaným a Michalem Šulcem

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources