Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 38 (page 1 of 4)
Obrazy (minulosti) : o bytí, poznání a podání minulého času / Zdeněk Vašíček ; [z francouzštiny přeložil autor]
Kacířské eseje o filosofii dějin / Jan Patočka ; [předmluva Ivan Dubský]
Člověk, dobro a zlo : o smyslu života v zrcadle dějin : kapitoly z dějin morální filosofie / Erazim Kohák
Spor o smysl českých dějin. 2., 1938-1989 : posuny a akcenty české otázky / uspořádal Miloš Havelka
O smyslu českých dějin / Josef Pekař
Úvahy o dějinách české politiky : od reformace k osvícenství / František Šamalík
Dialektika dějin / Ivan Sviták
Zánik Západu : obrysy morfologie světových dějin / Oswald Spengler ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa ; doslov napsal Martin C. Putna]
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol.
Česká státnost / Milan Machovec

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources