Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 8 of 8 (page 1 of 1)
Česká státnost / Milan Machovec
Církevní majetek v proměnách času : restituce historického majetku církví v resortu Ministerstva zemědělství / Antonín Kubačák
Milion duší : osudy biskupa Josefa Hloucha / František Kolouch
Idea českého státu v proměnách staletí : fakta, úvahy, souvislosti / Jaroslav Pánek a kol. ; [doplňkové texty, ediční příprava Jarmila Lakosilová a Milena Hurtová]
Letnice dvacátého století : druhý vatikánský koncil a české země / Stanislav Balík, Jiří Hanuš ; ve spolupráci s Pavlem Hradilkem a Karlem Rechlíkem
Hledání dějin : o české státnosti a identitě : 883 - 1918 - 2018 : rozhovor / Karel Hvížďala, Jiří Přibáň
Kardinal Josef Beran : sein Lebensweg, sein Glaubenszeugnis in schweren Zeiten und sein Verhältnis zu den Deutschen / Übersetzung: Marika Jakeš
Křesťanský zápas o českou věc : působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972-1989 / Petr Placák

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources