Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 122 (page 1 of 13)
Mnichov 1938 (I): sborník příspěvků ze sympozia k 50. výročí mnichovského diktátu, konaného 14. a 15. dubna 1988 v Chebu
Tajné fondy III. sekce : z archivů Ministerstva zahraničí Republiky Česko-slovenské / Rudolf Urban
Československá zahraniční politika po osvobození 1945 : (16. květen - 31. prosinec 1945) / k vydání připravili: Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Daniela Němečková-Králíková a Milan Sovilj
Vznik Československa 1918 / k vydání připravili: Antonín Klimek, Helena Nováčková, Milada Polišenská, Ivan Šťovíček ; spolupracovali: Jan Galandauer, Bohumír Klípa, Martin Kučera, Karel Pichlík, Jitka Zabloudilová ; na vyhledání dokumentů se podíleli: Renata Ferklová, Marian Hronský, František Kolář, Bohuslava Králová, František Nechvátal, Světlana Rysková, Václav Sluka
Československá zahraniční politika v roce 1936. Svazek I, (1. leden - 31. srpen 1936) / [k vydání připravil Jindřich Dejmek]
The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 / edited by Günter Bischof, Stefan Karner, and Peter Ruggenthaler
Návrat zlatého vězně : historie čs. měnového zlata 1938-1982 / Vladimír Diviš, Josef Vlček
Československá zahraniční politika v roce 1936. sv. 2., l. září - 31. prosinec 1936 / k vydání připravil Jindřich Dejmek ; ve spolupráci s Janem Němečkem ; k vydání připravil Jindřich Dejmek ; ve spolupráci s Janem Němečkem
Föderalismus in der Tschechoslowakei : eine Analyse der slowakischen Frage unter besonderer Berücksichtigung außenpolitischer Akte der Republik Österreich für die Jahre 1919/20 und 1968/69 / Barholomäus Feldinger
Podoby česko-slovensko-maďarského vzťahu 1938-1949 : (východiská, problémy a medzinárodné súvislosti)

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources