Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 45 (page 1 of 5)
Vyprosený a vymodlený : listy politického väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške
Pronikám do Boha : dopisy z nacistického a komunistického žaláře = So dringe ich in Gott : Briefe aus der NS-Haft und aus dem kommunistischen Gefängnis
S odvahou k pravdě : život političky Heleny Koželuhové, neteře bratří Čapků
Podle článku 29 Hlava II : sběrný dokument
Osudy jednoho židovského sirotčince = The fate of a Jewish orphanage
Drahý pane kancléři-- : vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. II. díl, (1936-1939 [1945])
Drahý pane kancléři... : vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl, (1921-1935)
The Stalin-Kaganovich Correspondence 1931-36
The papers of Woodrow Wilson. Volume 29., December 2, 1913-May 5, 1914
"Tento dopis si nechte na památku na mě" : poslední dopisy Čechoslováků popravených v Drážďanech = "Behaltet diesen Brief als Andenken an mich" : Abschiedsbriefe von Dresdner Hinrichtungsopfern aus der Tchechoslowakei

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources