Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 104 (page 1 of 11)
Totalita slovem, písní a obrazem : (dějiny hrůzovlády KSČ)
Kniha v barvě krve : násilí komunistického režimu vůči (proto)undergroundu
Obyčejní lidé--?! : pohled do života tzv. mlčící většiny : životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 1., Studie]
Obyčejní lidé--?! : pohled do života tzv. mlčící většiny : životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 2., Rozhovory]
Obyčejní lidé--?! : pohled do života tzv. mlčící většiny : životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. [Sv. 3., Rozhovory]
We're still at War : stories of the 20th century
Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu
Rizika jinakosti : kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu
Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989
Vysokoškoláci o totalitě : sborník oceněných studentských prací 2009

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources