Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 25 (page 1 of 3)
Topic Subject
Fewer
Českoslovenští vyzvědači
On the cold war front - Czechoslovakia 1948-1956 : exhibition on the occasion of the 60th anniversary of the commencement of anti-communist resistance abroad
Na frontě studené války - Československo 1948-1956 : výstava k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje
Agenti-chodci na popravišti : kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949-1958
Biografický slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953-1989
Zveřejnění evidenčních podkladů v rozsahu objektových svazků a svazků osob evidovaných jako spolupracovníci Hlavní správy vojenské kontrarozvědky SNB (III. správa)
Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989
Rekonstrukce československé agenturní sítě a jejích výsledků z let 1933-1939 : zpravodajské ústředí
Ve službách státu : [30 let utajeným agentem čsl. rozvědné služby a kariérním diplomatem socialistického státu]
Objekt ALFA : československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
Fewer

Additional Resources