Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 11 - 20 of 177 (page 2 of 18)
Topic Subject
(2)
(1)
(1)
(1)
Fewer
Třídní (ne)spravedlnost : proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989
Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948-1989
Osm let po válce : rok 1953 v Československu
Communism in Czechoslovakia, 1948-1960
Väzeň totality (1950 - 1960) : Príbeh Karola Vrábla
The communist subversion of Czechoslovakia 1938-1948 : the failure of coexistence
Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989
Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989 : Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression
Opožděné reportáže
Po jaru přišla zima: aneb Zamyšlení nad vlastní knížkou o Chartě 77

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(2)
(1)
(1)
(1)
Fewer

Additional Resources