Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 50 (page 1 of 5)
Topic Subject
(1)
Fewer
Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989
Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí : Československo 1948-1989
Příběhy bezpráví : cesta ke svobodě : projekt společnosti Člověk v tísni
Třídní (ne)spravedlnost : proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Československu v letech 1948-1989
Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989
Die Tschechoslowakei 1945/48 bis 1989 : Studien zu kommunistischer Herrschaft und Repression
Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948-1989
Diktatura versus naděje : pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989
Příběhy bezpráví - z vězeňských spisů : projekt společnosti Člověk v tísni
Okres na východě 1960-1989 : občané a nejnižší článek Státní bezpečnosti na příkladu okresu Havlíčkův Brod

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(1)
Fewer

Additional Resources