Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 14 (page 1 of 2)
Historické studie : k sedmdesátinám Milana Otáhala
Kdo navrátil se, neutíká : dovětek ke knize Šel jsem svou cestou
Semper idem : Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám
Geschichte des Geschichtswissenschaft : der tschechische Historiker Zdeněk Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte
Paměť české levice
František Graus - člověk a historik : sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002
Po stopách nedávné historie : sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana
Historik na Moravě : profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám
Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992
Válečný deník historika

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources