Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 87 (page 1 of 9)
Topic Subject
Fewer
Majetek KSČ ?
Zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 10. a 11. prosince 1979 : hlavní úkoly rozvoje národního hospodářství v roce 1980.
Příručka k dějinám KSČ : populární výklad pro výklad pro lektory a propagandisty dějin KSČ
Zasedání Ústředního výboru KSČ dne 24. dubna 1975 : k plnění závěrů XIV.sjezdu strany v oblasti sociální politiky
Světový názor komunistů : přednáška proslovená na školení pro okresní a krajské funkcionáře KSČ Velké Prahy dne 1. října 1945
Protokoly sjezdů KSČ. Svazek I, Ustavující a slučovací sjezd KSČ roku 1921
Zodpovednosť komunistov za realizáciu línie XV. zjazdu KSČ
Dejinné poučenie KSČ a literatura
K 50. výročí vzniku KSČ
Vývoj ČSSR a její ekonomiky od února 1948 : stručné faktografické shrnutí : zasedání ÚVKSČ, únor 1973: pro informaci

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
Fewer

Additional Resources