Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 176 (page 1 of 18)
Topic Subject
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Fewer
Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989 / Petr Blažek
Židé, nebo Němci? : německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu / Kateřina Čapková, David Rechter (eds.) ; překlad z angličtiny Halka Varhaníková, překlad z němčiny Petr Dvořáček
Aby bylo i s námi počítáno : společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu / Helena Sadílková, Dušan Slačka, Milada Závodská
Komunistická strana Československa : Komunistická strana Slovenska (prosinec 1967 - říjen 1969) : Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (listopad 1968 - říjen 1969) / Jitka Vondrová
With an (in)human face?! : 1938-1989 / Jan Šícha (ed.) ; Daniela Kramerová, Marcel Fišer, Martin Tichý, Zuzana Lednická ; translator: Lucie Kasíková
Jan Lopatka : 1940-1993
"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti / Petr Blažek (ed.)
Akce "Sever" : Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984 / Petr Blažek (ed.)
Podle článku 29 Hlava II : sběrný dokument / Helena Klímová
Der Bundesnachrichtendienst und der "Prager Frühling" 1968 = Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968. Nr. 9, Mitteilungen der Forschungs- und Arbeitsgruppe "Geschichte des BND"

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Fewer

Additional Resources