Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 34 (page 1 of 4)
Topic Subject
(2)
Fewer
Venkov v temnu : násilná socializace čs. zemědělství / F.J. Vohryzka-Konopa
Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha a historie táborů nucené práce / František Bártík
Církev za totality - lidé a místa : sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla / Markéta Doležalová (ed.)
Tábory nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949-1951 / František Bártík
Psáno před popravou : sedm příběhů nenávisti a lásky / připravil Leo Žídek
Jedni z nás-- : několik málo osobností z těch mnoha, které by měly být připomenuty u příležitosti 60. výročí komunistického převratu v únoru 1948 = Some of us-- : a handful of the many who should be remembered on the 60th anniversary of the communist coup in the February 1948 / [autoři textů Mikuláš Kroupa ... et al. ; překlad Adam Hradílek]
S cejchem zákona 231 : na památku těch, kteří trpěli ve jménu proklamovaných světlých zítřků: 262 500 politických vězňů ve 180 táborech, 100 000 občanů odvlečených KGB do Sovětského svazu, 4 000 politických vězňů, kteří v komunistických táborech zemřeli, 247 popravených po politických procesech / Markéta Čekanová
Protikomunistické puče : historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu 1948-1958 / Ivo Pejčoch
Političtí vězni padesátých let : pocta statečným = Political prisoners in the fifties : a tribute to courage / fotografie Václav Jirásek ... [et al.]
Bohumil Laušman : proměny života sociálně demokratického politika s nástupem komunistické moci v Československu / Jana Burešová, Miloš Trapl

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(2)
Fewer

Additional Resources