Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 475 (page 1 of 48)
Topic Subject
(11)
(7)
(6)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Fewer
Československo a Svatý stolec. IV., Diplomatická korespondence a další dokumenty 1928-1934 : výběrová edice
Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989
Židé, nebo Němci? : německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu
With an (in)human face?! : 1938-1989
Aby bylo i s námi počítáno : společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu
Komunistická strana Československa : Komunistická strana Slovenska (prosinec 1967 - říjen 1969) : Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (listopad 1968 - říjen 1969)
Obrana národa v dokumentech : 1939-1942
Akce "Sever" : Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984
"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti
Podle článku 29 Hlava II : sběrný dokument

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(11)
(7)
(6)
(3)
(2)
(1)