Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 41 - 50 of 99 (page 5 of 10)
Topic Subject
(1)
(1)
Fewer
Můj život za vlády komunistů : (1948-1989)
Kádry rozhodují vše! : kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit : (prvních pět let komunistické vlády)
50. léta a videosvědectví dětí politických vězňů : metodický materiál pro pedagogické pracovníky
Národní fronta 1948–1960
Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf Slánský
Objekt ALFA : československé bezpečnostní složky proti Rádiu Svobodná Evropa
Žít svobodně je umění : (československý deník 1969-1980) : Anně Pravdové a mladým lidem její generace, kteří tolik potřebují vědět, co zažili jejich rodiče--
Život a doba ministra Rudolfa Baráka
Světy disentu : Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu
Přes práh totality : metodická příručka pro výuku moderních československých a českých dějin po druhé světové válce

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(1)
(1)
Fewer

Additional Resources