Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 41 - 50 of 176 (page 5 of 18)
Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí - pokus o předběžnou bilanci
Štěpán Plaček : život zpravodajského fanatika ve službách KSČ
Systém sjednocené evidence poznatků o nepříteli v československých podmínkách
Když není motorka, lépe chodit pěšky : po stopách P. Josefa Toufara : průvodce po místech, spojených se životem kněze umučeného komunistickou Státní bezpečností
Kronika šumavských hvozdů : vyprávění o osudech lidí komunistického zla z padesátých let
Třetí odboj v didaktické perspektivě : dějiny v diskuzi
Od barbarskej noci. Zv. [1]
Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989
Totalita slovem, písní a obrazem : (dějiny hrůzovlády KSČ)
Josef Pavel : život a doba

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources