Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 181 (page 1 of 19)
Vyprosený a vymodlený : listy politického väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške
Happeningem proti totalitě : Společnost za veselejší současnost v roce 1989
Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989
Židé, nebo Němci? : německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu
Komunistická strana Československa : Komunistická strana Slovenska (prosinec 1967 - říjen 1969) : Byro ÚV KSČ pro řízení stranické práce v českých zemích (listopad 1968 - říjen 1969)
With an (in)human face?! : 1938-1989
Aby bylo i s námi počítáno : společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu
Jan Lopatka : 1940-1993
Podle článku 29 Hlava II : sběrný dokument
Akce "Sever" : Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources