Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 21 - 30 of 69 (page 3 of 7)
Topic Subject
(1)
Fewer
Z dziejów Biblioteki Kultury 1946-1966
Sprawa Henryka Hollanda
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981
Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988
Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945-1949
Dekada agonii : komitet Krakowski PZPR w świetle materiałów partyjnych 1981-1990
Smrť sa volala Schill
"Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy --" : komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (sierpień 1980 - grudzień 1981)
Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 - styczeń 1982
"Myśl Narodowa" 1921-1939 : studium politologiczno-prasoznawcze

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(1)
Fewer

Additional Resources