Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 11 - 20 of 57 (page 2 of 6)
Topic Subject
(1)
(1)
Fewer
Nekrvavá revoluce / Karel Kaplan ; Fotogr. Jindřich Marco
Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948 : Diskuse v Národní frontě a názory expertů / Karel Kaplan ; K vyd. připr. Rudolf Jičín : Soubor dokumentů
StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka / připravil Karel Kaplan ; [editor Ladislava Kremličková]
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 : dokumenty / [editoři] Karel Jech a Karel Kaplan
Z denních zpráv Hlavní správy tiskového dohledu : 1957-1967 / K vyd. připr. Karel Kaplan, Jana Váchová.
Katolická církev a pozemková reforma 1945 - 1948 : dokumentace / k vydání připravili Milena Janišová a Karel Kaplan
Československo a Izrael v letech 1945 - 1956 : Dokumenty / K vyd. připravila Marie Bulínová ... [aj.] ; Úvod Karel Kaplan
Pomocné technické prapory 1950-1954 : Vznik, vývoj, organizace a činnost / Jiří Bílek, Karel Kaplan ; Angl. resumé Derek Paton, Christian Donohue ; Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954
ČSR a SSSR 1945-1948 : dokumenty mezivládních jednání / k vydání připravili Karel Kaplan a Alexandra Špiritová
Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951 : edice dokumentů [Díl] I. : Církevní komise ÚV KSČ ("církevní šestka") duben 1949 - březen 1950 / [Sest. Marie Bulínová, Milena Janišová, Karel Kaplan]

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(1)
(1)
Fewer

Additional Resources