Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938 : Kdo byl kdo / Akademie věd České republiky ; [Napsal kolektiv pracovníků Historického ústavu Akademie věd ČR pod vedením Františka Koláře]
Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR
Překračování hranic, aneb, Zprostředkovatel Bedřich Loewenstein = Grenzüberschreitungen, oder, <<Der >>Vermittler Bedřich Loewenstein : jubilejní spis k 70. narozeninám evropského historika / k vydání připravil Vilém Prečan ve spolupráci s Milenou Janišovou a Matthiasem Roeserem

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources