Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 12 (page 1 of 2)
Československá zahraniční politika v roce 1936. Svazek I, (1. leden - 31. srpen 1936) / [k vydání připravil Jindřich Dejmek]
Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992) / Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka
Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992) / Jindřich Dejmek
Zrod nové Evropy : Versailles, St-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému / Jindřich Dejmek a kol.
Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část druhá, Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948) / Jindřich Dejmek
Edvard Beneš : politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat (1884-1935) / Jindřich Dejmek
Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920-1921. Sv. 1., 4. červen 1920 - 31. květen 1921 / [úvodní studii připravil Jindřich Dejmek ; edičně zpracovali Jindřich Dejmek, František Kolář]
Nenaplněné naděje : politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918-1938) / Jindřich Dejmek
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky / Jindřich Dejmek
Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta : studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938 / Jindřich Dejmek

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources