Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 20 (page 1 of 2)
Topic Subject
(1)
Fewer
Akce "Sever" : Státní bezpečnost a krize Polské lidové republiky 1980-1984
"Kéž je to všecko ku prospěchu obce!" : Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti
A nepozdvihne meč-- : odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989
Aby se to už neopakovalo : katalog k výstavě o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K-231
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Część 1., Czesi-Polacy-Słowacy 1938/39-1945-1989
Happeningem proti totalitě : Společnost za veselejší současnost v roce 1989
Živé pochodně v sovětském bloku : politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966-1989
Místa vzdoru : průvodce Chartou 77 na území městské části Praha 2
Akce "K" : vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty
Ryszard Siwiec : 1909 - 1968

Search Results facets

Search Results List

Topic Subject
(1)
Fewer

Additional Resources