Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 21 (page 1 of 3)
Skeletons in the closet : transitional justice in post-Communist Europe / Monika Nalepa
The Kirov murder and Soviet history / Matthew E. Lenoe ; translations by Matthew E. Lenoe ; documents compiled by Mikhail Prozumenshchikov
Origins of the great purges : the Soviet Communist Party reconsidered, 1933-1938 / J. Arch Getty
Terror and democracy in the age of Stalin : the social dynamics of repression / Wendy z. Goldman
Čistky v Komunistické straně Československa v letech 1969-1970 / Jiří Maňák
Policing Stalin's socialism : repression and social order in the Soviet Union, 1924-1953 / David R. Shearer
Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-1950 / František Hanzlík
StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka / připravil Karel Kaplan ; [editor Ladislava Kremličková]
Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989) / Jaroslav Pažout.
S minulostí zúčtujeme : sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století / Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources