Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 11 - 20 of 44 (page 2 of 5)
Od boje (proti komunistům) ke kolaboraci : dokumenty a záznamy o činnosti Československé strany socialistické v letech 1948-89 : (studie) / materiály sesbíral a sepsal Jožka Pejskar
Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ / připr. a předml. naps. Tomáš Slouka
XVII. sjezd Komunistické strany Československa : 24.-28. března 1986
XV. sjezd Komunistické strany Československa : Praha 12. dubna - 16. dubna 1976
Protokol III. řádného sjezdu Komunistické strany Československa, 26.-28. září 1925
Innerparteilicher Konflikt zwischen KPČ und KPS : Beziehungsweise zwischen Novotný und Dubček / René Schreiber
Únor 1948 : výsledek nerovného zápasu / František Hanzlík
Konstituční, nebo existenciální revoluce? : Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990 : studie a dokumenty /.
Jak pukaly ledy / Michal Horáček ; [foto Jaroslav Krejčí a Herbert Slavík]
Československá strana národně sociální v exilu : nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990 / Victor Miroslav Fic

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources