Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 48 (page 1 of 5)
Svobodní a sobě rovní : 33 let boje za lidská práva: historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru / sestavili Mikuláš Vymětal a Lucie Rybová
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi / Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.)
Spolužák Jenda : cesta (nejen) studentů Gymnázia Jana Palacha Mělník za Janem Palachem
Pocta Janu Palachovi a dalším živým pochodním v sovětském bloku : rekapitulace akcí, které v letech 2009-2019 uspořádalo Město Mělník / portréty uvedených osobností sepsal Petr Blažek
Historik skutečně mohutný : k životnímu jubileu Jiřího Pernese / Vladimír Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský (eds.)
Historik a dejiny : v česko-slovenskom storočí osudových dátumov : jubileum Ivana Kamenca / Jaroslava Roguľová, Vlasta Jaksicsová a kol.
Církev za totality - lidé a místa : sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla / Markéta Doležalová (ed.)
Ve službách česko-slovenského porozumění-porozumenia : pocta Vojtovi Čelkovi / autoři: Pavel Andrš, Jozef Bača, Anton Baláž, Tomáš Černák, Zdeněk Doskočil, Jana Haluková, Roman Holec, Ivan Kamenec, Norbert Kmeť, Dušan Kováč, Robert Kvaček, Michal Macháček, Juraj Marušiak, Pavol Mešťan, Miroslav Michela, Martin Mocko, Richard Pavlovič, Michal Pehr, Vilém Prečan, Jan Randák, Jan Rychlík, Vladimír Skalský, Ladislav Smejkal, Marek Syrný, Zdena Šmídová, Peter Švorc
Posláním historik : pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám / Jana Čechurová, Pavel Andrš, Luboš Velek a kol.
Solitér : pocta historikovi Václavu Veberovi

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources