Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 110 (page 1 of 11)
Opposition als Lebensform : Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen / Alexander von Plato und Tomáš Vilímek ; in Verbindung mit Piotr Filipkowski und Joanna Wawrzyniak
Socialismo a Praga? / Jiri Pelikan.
Opposition in Eastern Europe / edited by Rudolf L. Tökés
Dominový efekt : opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989 / Petr Blažek a Jaroslav Pažout (eds.)
1989 - Jesień Narodów / Adam Burakowski, Aleksander Gubrynowicz, Paweł Ukielski
Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve Střední Evropě : sborník k mezinárodní konferenci = Resistance and Opposition against the Communist Regime : international conference
Filosofie v podzemí - filosofie v zázemí : podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci / Markéta Bendová, Johana Borovanská, Daniela Vejvodová (eds.)
Dissidents among dissidents : ideology, politics and the left in post-Soviet Russia / Ilya Budraitskis ; preface by Tony Wood ; translated by Giuliano Vivaldi.
The aftermath of Prague spring and charter 77 in Latvia / the Baltics = Pragas pavasara un Hartas–77 atskanas Latvija/Baltija.
Šest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources