Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 12 (page 1 of 2)
Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945-1989 : příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu / Karel Konečný
Od boje (proti komunistům) ke kolaboraci : dokumenty a záznamy o činnosti Československé strany socialistické v letech 1948-89 : (studie) / materiály sesbíral a sepsal Jožka Pejskar
Od demokratického socialismu k demokracii : nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968-1972 / Jiří Pernes. Skleněná kulička / Jarmila Potměšilová
Naděje a omyly : vzpomínky na onu dobu / Karel Löbl
Republika nad stranami : O vzniku a vývoji Československé strany národně socialistické (1897-1948) / František Klátil
Pražský primátor : Památce dr. Petra Zenkla, bývalého několikanásobného primátora hl. m. Prahy / Sebral, uspoř., editoval a do tisku dal Jožka Pejskar
Pronásledovaní vlastenci : [persekuce čs. národních socialistů 1897-1980] / Jožka Pejskar
Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948 : organizace, program, politika / Jiří Kocian
Československá strana národně sociální v exilu : nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990 / Victor Miroslav Fic
Prokop Drtina : osud československého demokrata / Ondřej Koutek

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources