Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 11 (page 1 of 2)
Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky : životopis, dokumenty / Drahomír Suchánek
Ministr Hubert Ripka a jeho osobní archiv : inventář osobního fondu : dokumenty / Pavel Paleček ; [překlady Jiří Schneider ... et al.]
Menší sestra I. : vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953-1959 : (edice dokumentů) / Pavel Žáček
Osvobozující krása malých věcí : uprchlická odysea z Prahy do Cambridge / Bohuslava Bradbrooková
Československá poúnorová emigrace a počátky exilu / Zdeněk Jirásek
Československá strana lidová 1945-1948 / Jan Renner ; [přeložila Miroslava Kühnová]
Zápas o lidská práva : Rada svobodného Československa a helsinský proces : 1975-1989 / Mojmír Povolný
Nebezpeční snílci : australská levice a Československo / Petr Hrubý ; [z anglického originálu ... převedli do češtiny Petr Hrubý a Libuše Kodešová]
Českoslovenští uprchlíci ve studené válce : dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees / Vojtěch Jeřábek ; [doslov Zbyšek Březina a Pavel Paleček]
Československá strana národně sociální v exilu : nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 - 16. březen 1990 / Victor Miroslav Fic

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources