Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 16 (page 1 of 2)
Primasové katolické církve : země střední Evropy v čase komunismu / Stanislav Balík, Jiří Hanuš a kol.
Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Katolická církev v Československu 1945-1989 / Stanislav Balík, Jiří Hanuš
Ekumenické církevní dějepisectví : dějiny, analýzy, perspektivy / Jiří Hanuš (ed.)
Skrytá církev : Felix M. Davídek a společenství Koinótés / Petr Fiala, Jiří Hanuš
Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? / Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kol.
Historie moderní doby : rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století / Jiří Hanuš
Historik v proměnách doby a prostředí 20. století / k vydání přípravili Jiří Hanuš, Radomír Vlček
Interpretace ruské revoluce 1917 / Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.)
Osobnost v církvi a politice : čeští a slovenští křesťané ve 20. století / Pavel Marek, Jiří Hanuš (eds.)

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources