Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 313 (page 1 of 32)
Polemika o československom rozkole
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Nebudete ich môcť rozvrátiť : z osudov katolickej církvi na Slovensku v rokoch 1943-1989
Slovakia : a European story
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 3.-4. novembra 2015
Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 - 1995) : výber z dokumentov
Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945
Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989. (2)
Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989. (1)
Spätné zrkadlá : bibliografická dokumentácia retrospektívnych, knižne i časopisecky publikovaných dokumentov, svedectiev, memoárov a literárnych diel o zločinoch komunizmu na Slovensku 1945-1989

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources