Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 69 (page 1 of 7)
Politické a společenské postavení bývalým československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace : okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace
Řídit socialismus jako firmu : technokratické vládnutí v Československu, 1956-1989
Optimální cenzurou bude kádrová politika : tisková politika v období tzv. normalizace 1968-1989
Hexenjagd in der Tschechoslowakei : Intellektuelle zwischen Prager Frühling und dem Ende des Kommunismus
Dubček
Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989
Generácia nádeje : malé kresťanské spoločenstvá 1969-1989
Naše normalizace
Vzestup a pád ČSLA? : vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970)
Bezčasí : Československo v letech 1972-1977

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources