Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 37 (page 1 of 4)
Do exilu a z exilu domů : publicistická žeň z let 1968-1993
"Akcia Juh" : Odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949 : Štúdia
Zpráva o organizovaném násilí
Československo a Izrael v letech 1947-1953 : Studie
Nebezpečná bezpečnost: Státní bezpečnost 1948-1956
Proměny české společnosti 1948-1960 : část druhá: venkov
Příprava Ústavy ČSR v letech 1946-1948 : Diskuse v Národní frontě a názory expertů
StB o sobě : výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka
Československo a Izrael v letech 1945 - 1956 : Dokumenty
ČSR a SSSR 1945-1948 : dokumenty mezivládních jednání

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources