Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 419 (page 1 of 42)
Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990 / [hlavný redaktor Vladimír Mináč]
Éra samizdatu : spoločenstvo Fatima a samizdat v rokoch 1974-1989 / Ján Šimulčík
Polemika o československom rozkole / Milan Hodža, Jozef Škultéty
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Nebudete ich môcť rozvrátiť : z osudov katolickej církvi na Slovensku v rokoch 1943-1989 / František Mikloško
Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 : (hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo) / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Anna Falisová
Slovakia : a European story / Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al.
Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 3.-4. novembra 2015 / zostavil Pavol Jakubčin
Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformácie (1989 - 1995) : výber z dokumentov / Marián Gajdoš, Stanislav Konečný
Nepokradeš! : nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938-1945 / Hana Kubátová

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources