Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 178 (page 1 of 18)
Ostro sledovaná hranica : spravodajská zložka 11. brigády pohraničnej stráže v rokoch 1951-1989 / Vladimír Palko ml.
Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951-1955 / Pavel Vaněk
Velitelé praporů SOS / Radan Lášek
Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992) / Jindřich Dejmek
The Czechoslovak economy 1948-1988 : the battle for economic reform / Martin Myant
Ve šlépějích Chodů : fragmenty z historie ochrany státních hranic ČSR-ČSSR očima přímých účastníků : politicko-historická sonda do dějin ochrany a obrany československých státních hranic 1918-1989 : sborník příspěvků / sestavili Adamec M., Benda L., Doležal J., Hartl K., Havlas J., Kábele S., Kovanda F., Mašek F., Mik J., Piskač J., Richter M., Rybář R., Šefraný S., Šusta S.
Akcie, zločiny a obete Štátnej bezpečnosti a Pohraničnej stráže v rokoch 1945-1989 : zborník zo slovensko-českej vedeckej konferencie : 23.-24. novembra 2016 / zostavili Patrik Dubovský, Marian Gula
Ochrana státní hranice 1948-1955 / Pavel Vaněk (ed.)
Zákon o Sboru národní bezpečnosti ze dne 24. dubna 1974 :  na pomoc politickovýchovné práci ve Sboru národní bezpečnosti
Smrt v pohraniční uniformě - mýty a skutečnost : seznamy zemřelých pohraničníků v letech 1945-1991 / Martin Pulec

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources