Catalog

Search Results

Catalog Search

Additional search filters and navigation

Results 1 - 10 of 23 (page 1 of 3)
Archivy na prahu tisíciletí : sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 160. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně a 70. výročí založení Archivu města Brna pod záštitou ministra vnitra ČR pana PhDr. Václava Grulicha ve dnech 14.-15. června 1999 / [připravili Ivan Štarha a Kateřina Smutná]
Sborník Archivu bezpečnostních složek. 8/2010 / [editor Ladislava Kremličková]
25 let Státního ústředního archivu v Praze : (příspěvky z odborného semináře konaného ve dnech 19. a 20. září 1979)
Výroční zpráva Státního ústředního archivu v Praze za rok. 2000
Přehled osobních fondů zemědělců a lesníků v paměťových a jiných institucích / Šárka Steinová
A guide to historical institutes, history departments, archives and museums in the Czech Republic
Západočeské archivy 2010 / [vedoucí a výkonný redaktor Milan Augustin]
Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války : (studie o pramenech) / Bohumír Brom
Archivum Trebonense : sborník studií pracovníků archívu a jeho badatelů
Učitel archivářů : Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám

Search Results facets

Search Results List

Additional Resources