1. Bib ID# 739 ISBN: 80-7285-077-6 (brož.) :
    Title: Československá strana lidová a Československá strana (národně) socialistická na Olomoucku 1945-1989 :příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu /
    Author: Konečný, Karel,
    Publication Info: Prius pro Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, 2006
    Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]