1. Bib ID# 10206 ISBN: 80-901284-9-1
    Title: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti :sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. dubna 1998 v lázních Sedmihorkách
    Author:
    Publication Info: Státní okresní archiv Semily, 1998
    Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]