Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Knihovna Jána Langoše?

Znárodněné Československo : od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 2 z 2 exemplářů (USTR a ABS)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Knihovna Jána Langoše) (Zobrazit preferovanou knihovnu)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 2 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jána Langoše K13 157 448001400246 Volný výběr Na místě -
Struha 2926 307001102926 Depozitář 2 Na místě -

Detaily záznamu

  • ISBN: 978-80-87284-12-4 (váz.)
  • Fyzický popis: print
    regular print
    444 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
  • Vydání: Vyd. 1.
  • Nakladatel Praha : Auditorium, 2010

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Přehled souvisejících právních předpisů
Anglické resumé
Poznámka o bibliografii apod.: Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Souhrn apod.: Obsáhlá syntetická práce, která sleduje danou problematiku v historickém vývoji, z hlediska právního, politického i ekonomického. Analyzuje právní podobu těchto zásahů, ale i jejich odraz v praxi, v životě společnosti. Jádro práce tvoří veřejné zásahy do soukromých majetkových vztahů po r. 1945. Autor sleduje znárodňovací procesy také v dalších evropských zemích i v zemích bývalého sovětského bloku. Konstatuje, že jejich podoba a rozsah byly podmíněny charakterem politického a právního systému, konkrétní politickou situací a mezinárodněpolitickým ukotvením státu. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy a historické kořeny idejí prosazujících zásahy do soukromého vlastnictví ve jménu celospolečenského prospěchu. Další části monografie jsou věnovány socializačním snahám a zásahům do majetkových práv za první čs. republiky, změnám vlastnických poměrů v době německé okupace, znárodnění v poválečných letech 1945-1948 a konečné etapě tohoto procesu po Únoru 1948. Závěrečná kapitola pouze ve stručnosti nastiňuje souvislosti i problémy privatizačního procesu a restitucí po r. 1989.
Poznámka k jazyku:
Anglické resumé
Téma: vlastnické vztahy Československo
vlastnické právo Československo
majetkové konfiskace Československo
znárodnění Československo
privatizace Československo od 1989
majetkové restituce Československo od 1989
property relations Czechoslovakia
right of property Czechoslovakia
confiscations Czechoslovakia
nationalization Czechoslovakia
privatization Czechoslovakia 1989-
restitutions Czechoslovakia 1989-
Žánr: monografie
monographs
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Knihovna Jána Langoše?

Doplňkové zdroje