Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguHledání ztraceného smyslu revoluce : zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960 / Michal Kopeček

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (USTR a ABS) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 0 z 0 exemplářů (Ústav pro studium totalitních režimů)
  • Dostupné pro výpůjčku: 0 z 0 exemplářů (Knihovna Jána Langoše)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne

Detaily záznamu

  • ISBN: 978-80-257-0100-3
  • Fyzický popis: 386 s. ; 22 cm
  • Vydání: Vyd. 1.
  • Nakladatel Praha : Argo, 2009

Údaje o obsahu

Poznámka o bibliografii apod.:
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Souhrn apod.:
Komparativní studie z dějin politického myšlení ve střední Evropě 50. l. 20. stol. sleduje vznik kritických opozičních proudů v českém, polském a maďarském intelektuálním i politickém prostředí a jejich snahu o revizi oficiální marxistické doktríny.
Práce je příspěvkem k dějinám politického myšlení v období socialismu. Je věnována vztahu marxismu a politiky. Pohybuje se na hranici výzkumu politické ideologie a dějin politického myšlení. Autor zasazuje problematiku do konkrétního historického, sociálního, politického a kulturního kontextu. Věnuje se zejména reformním proudům v rámci společenských věd (filozofie a sociologie) a dílu jejich nejvýraznějších představitelů v jednotlivých zemích (K. Kosík, G. Lukács, L. Kolakowski). Sleduje vznik marxistického revizionismu v 50. l. (XX. sjezd KSSS a odhalení kultu osobnosti) a snahu reformistů o obnovu legitimity základních principů marxismu. Přehodnocování minulosti i tradic komunistického hnutí a jeho ideových základů bylo neseno snahou o "znovunalezení smyslu revoluce" a vytvoření demokratické alternativy byrokratického socialismu. Snahy o revizi marxismu z 50. let byly předstupněm k liberalizaci socialistického systému v 60. letech 20. stol.
Téma: marxismus > Evropa střední
revizionismus > Evropa střední
dějiny politických teorií > Evropa střední
politické dějiny > Polsko > 20. století
politické dějiny > Maďarsko > 20. století
politické dějiny > Československo
Marxism > Europe, Central
revisionism > Europe, Central
history of political theories > Europe, Central
political history > Poland > 20th century
political history > Hungary > 20th century
political history > Czechoslovakia
Žánr: srovnávací studie
comparative studies

Doplňkové zdroje